Spa Classic-The Greatest Trophy-2019 - Chris Van De Vreken